Bạn cần ứng dụng kết nối,... như Uber, Grab? Hệ thống điều tài? Phần mềm quản lý đội xe? Phần mềm logistics?

DVMS đã có kinh nghiệm thực tế triển khai các giải pháp giao thông, vận tải thông minh... Liên hệ tư vấn >>

hr

Quy định Về hoạt động của Đội xe và sử dụng xe của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

QUY ĐỊNH

Về hoạt động của Đội xe và sử dụng xe

của Công ty Cổ phần Ngân Sơn

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-NSC ngày     /     /2011 của

Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Sơn)

              Điều 1. Phạm vi và đối tượng phục vụ

              1. Phạm vi: Quy định này quy định về tổ chức và hoạt động của Đội xe và việc quản lý sử dụng xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (bao gồm xe du lịch, xe ca, xe tải. xe nâng…).

2. Đối tượng áp dụng: tất cả cán bộ, nhân viên Khối văn phòng của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).

              Điều 2. Chức năng

              Tổ chức quản lý, điều hành và sử dụng xe đúng mục đích theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư nhằm thực hiện tốt công tác phục vụ khi được giao.

             

Điều 3. Nhiệm vụ

- Quản lý, sử dụng các chủng loại xe hoạt động tại Văn phòng Công ty phục vụ cho công tác thường xuyên, đột xuất theo kế hoạch của Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư;

- Lập kế hoạch dự trù sửa chữa xe; thanh quyết toán chi phí hàng tháng;

- Kiểm tra, theo dõi về mặt kỹ thuật xe thường xuyên và đúng định kỳ theo quy định;

- Đưa đón đúng địa điểm, đúng thời gian theo quy định, không tự tiện lái xe đi nơi khác nếu không có sự đồng ý của Đội trưởng, của lãnh đạo phòng;

- Nhân viên lái xe khi không đi công tác, trong giờ hành chính phải có mặt tại Công ty. Khi có yêu cầu đột xuất phải có mặt chậm nhất sau 5 phút để nhận nhiệm vụ;

- Vệ sinh xe sạch sẽ, quản lý, bảo dưỡng hoặc đề xuất bảo dưỡng xe theo đúng chế độ. Tuyệt đối không để người khác điều khiển nếu không có sự điều động của Đội trưởng hoặc lãnh đạo phòng;

- Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe trước khi đi công tác, nhất là công tác xa (dầu, mỡ, điện, thắng, xăng, lốp…);

- Ghi đầy đủ vào sổ lịch trình xe chạy, theo dõi thực trạng xe. Kê khai các chi phí xăng, dầu, lệ phí cầu đường… theo đúng lộ trình. Nếu có phát sinh khác với lộ trình ghi trong Giấy xin xe thì phải có giải trình quãng đường và chữ ký của người đi xe;

- Việc bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ đối với xe phục vụ công tác tại các đơn vị trực thuộc do Giám đốc các đơn vị quản lý và quyết định chi phí theo phân cấp. Định kỳ 30/6 và 31/12 hàng năm gửi báo cáo về Đội xe. Riêng sửa chữa lớn, sửa chữa do tai nạn… phải có báo cáo, dự trù và qua thẩm định của Trưởng phòng Hành chính;

- Trung thực, có ý thức tết kiệm của công. Quan hệ hòa nhã, vui vẻ, lịch sự đối với người được phục vụ.

Điều 4. Quyền của Đội trưởng Đội xe

- Quản lý, điều động trực tiếp nhân viên lái xe đi công tác khi có theo lệnh điều xe của Lãnh đạo phòng. Đón đúng đối tượng, đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả và an toàn;

- Kiểm soát các chi phí khi thanh quyết toán của nhân viên lái xe trước khi trình Trưởng phòng ký;

- Quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa xe;

- Giám sát kỹ thuật xe, đánh giá tay nghề, đạo đức của lái xe (kể cả lái xe cũ và lái xe mới tuyển dụng) theo lịch trình hàng năm (từ 25-31/12) tại biểu mẫu do Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình Trách nhiệm xã hội ban hành, có đánh giá độc lập của Đội trưởng Đội xe.

Điều 5. Quyền của Đội phó Đội xe

- Chịu trách nhiệm về kỹ thuật xe, bảo hiểm, bảo dưỡng tất cả xe theo định kỳ;

- Quản lý, điều hành, phân công lái xe khi Đội trưởng đi vắng.

Điều 6. Đối tượng sử dụng xe ô tô

1. Áp dụng xe con đưa đón làm việc hàng ngày với các đối tượng: Giám đốc và các chức danh tương đương (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy).

2. Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng-phó các phòng và các chức danh tương đương khác: sử dụng xe đưa đón chung (xe ca).

3. Những chức danh theo quy định tại Khoản 2, điều này nếu sử dụng xe riêng đi làm hàng ngày thì được Công ty hỗ trợ một phần chi phí xăng dầu, quy định tại Định mức Kinh tế Kỹ thuật.

4. Những người được Giám đốc cử đi công tác, đi họp hoặc giải quyết các công việc chung: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; thư Đoàn thanh niên; Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ;

5. Người đi nhận và người áp tải tiền mặt về quỹ của Công ty tại các ngân hàng;

6. Khách hàng (nội địa và quốc tế) đến làm việc với Công ty.

7. Các hoạt động tập thể:

- Tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty đi nghiên cứu, làm việc theo quyết định của Giám đốc;

- Đưa, đón cán bộ công nhân viên của Công ty đi làm từ Hà Nội (cầu Long Biên) đến Khu Công nghiệp Tiên Sơn;

- Đám cưới, đám tang của cán bộ công nhân viên khi qua đời khi được phê duyệt của Ban giám đốc;

- Đám cưới, đám tang của thân nhân cán bộ công nhân viên (cán bộ công nhân viên phải chịu chi phí xăng, dầu, bồi dưỡng cho lái xe nếu làm việc ngoài giờ) khi được phê duyệt của Ban giám đốc;

6. Cán bộ công  nhân viên đi công tác khẩn cấp, đặc biệt được Giám đốc quyết định.

Điều 7. Thẩm quyền điều động xe

- Các phòng lập Giấy xin xe, có chữ ký của trưởng hoặc phó phòng/đơn vị, chuyển phòng Hành chính để điều động xe;

- Trưởng phòng Hành chính duyệt sử dụng xe đi công tác, xe đón khách khi có Giấy xin xe do Trưởng, phó các phòng/đơn vị nghiệp vụ ký xác nhận;

- Đội trưởng Đội xe trực tiếp điều động xe đi công tác, đón khách khi có phê duyệt của Trưởng phòng Hành chính trên Giấy xin xe;

- Trong trường hợp cán bộ đi công tác không đủ xe phục vụ hoặc địa bàn công tác không có phương tiện phục vụ của Công ty, phòng Hành chính có thể thuê xe bên ngoài hoặc cá nhân, đơn vị có nhu cầu sử dụng xe tự thuê; cá nhân, đơn vị sử dụng xe tự thanh toán hoặc chuyển hóa đơn cho phòng Hành chính thanh toán (áp dụng đối với các đối tượng tại Khoản 2, Điều 6);

- Trong trường hợp đột xuất, Trưởng phòng Hành chính báo Đội trưởng đội xe điều động trước và ký Giấy xin xe sau.

- Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư điều động xe nâng theo yêu cầu công việc của Công ty.

Điều 8. Trách nhiệm của đối tượng sử dụng xe

- Sử dụng đúng mục đích, đi đúng giờ, đúng nơi xuất phát và lộ trình đã ghi trên Giấy xin xe;

- Có trách nhiệm bảo vệ tài sản, tạo điều kiện cho lái xe hoàn thành nhiệm vụ;

- Nếu trong quá trình sử dụng xe có yêu cầu phát sinh thì ngay sau khi kết thúc sử dụng xe, đối tượng sử dụng xe phải ký xác nhận chính xác hành trình và quãng đường đã phát sinh vào Giấy xin xe để làm cơ sở cho lái xe thanh toán tiền xăng, dầu.

Điều 9. Trách nhiệm của lái xe

1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty và pháp luật. Chấp hành đúng Lệnh điều động xe và sự điều động đột cuất của Trưởng phòng và Đội trưởng. Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác xa theo yêu cầu.

2. Tuyệt đối chấp hành Luật giao thông đường bộ khi lái xe. Không uống rượu, bia khi làm nhiệm vụ. Không sử dụng chất ma túy, chất kích thích.

3. Giữ gìn sức  khỏe và tự kiểm tra sức khỏe của mình trước khi đi công tác, nếu bản thân cảm thấy không đủ sức khỏe phục vụ công tác thì báo ngay Đội trưởng để cử người đi thay.

4. Chịu trách nhiệm về tình trạng kỹ thuật máy móc của xe được giao. Khi bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay đội trưởng để Đội trưởng đề xuất lãnh đạo trực tiếp cho phép đi sửa chữa xe. Nếu có hư hỏng nhỏ thì lái xe tự sửa chữa khi được đồng ý của Đội trưởng, lái xe không được tự ý sửa chữa hoặc thay đổi kết cấu của xe. Nếu tự gây ra hư hỏng thì phải chịu chi phí sửa chữa.

5. Thực hiện theo Điều 3 của quy định này.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Tất cả cán bộ công nhân viên Công ty phải tuân thủ đúng nội dung các điều khoản đã nêu trên.

Trong quá trình thực hiện khi thấy cần thiết phải bổ sung, sửa đổi Quy định phù hợp với tình hình thực tế thì phòng Hành chính đề nghị Giám đốc xem xét quyết định./.

                                         

                                                                      GIÁM ĐỐC

 

Xem văn bản gốc tại đây >>

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN 

Trụ sở chính : Số 01, Đường TS1, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 0222.62.63.679   |  Fax : 0222.62.63.686

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : nganson.com.vn  |  nganson.vn

(Google)

 

Có thể bạn quan tâm:

Hoạch định Kinh doanh và Vận hành (S&OP - SALES & OPERATIONS PLANNING) trong giao vận

Quản trị kho vận hiệu quả

15 nguyện tắc văn hóa kinh doanh quốc tế khi giao dịch xuất nhập khẩu, logistics

Điều hành hãng xe công nghệ, ứng dụng đặt xe trên smartphone tương tự Uber, Grab,...

Hệ thống chấm công từ xa thông minh qua vệ tinh STracking

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài... quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Follow Us